ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 20 ИОУ

Прием на първокласници


Подаването на документи за кандидатстване в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. приключи.


Обявяването на класирането ще бъде на 01.06.2020г. в 17.00 ч.